Mini żuraw

Mini żuraw BG LIFT M 250 jest urządzeniem dźwigowym o napędzie gąsienicowym i jest stosowany zwykle w sytuacjach, w których tradycyjny żuraw nie posiada przestrzeni do pracy, nie ma dojazdu, lub ciężar i gabaryty nie pozwalają na jego zastosowanie. Mini dźwig może być wyposażony w hak zamocowany do wysięgnika bezpośrednio, lub poprzez ramię przedłużające (tzw. JIB). Posiada możliwość zamocowania elementu podnoszonego bezpośrednio do ramienia, lub poprzez wciągarkę linową. Tzw. „łamane ramie” ( ramie dwuelementowe) pozwala na większą manewrowość niż w przypadku urządzeń o ramieniu pojedynczym.

Jedną z najważniejszych cech są niewielkie gabaryty urządzenia po jego złożeniu do pozycji transportowej. Pozwala to na poruszanie się na ograniczonej przestrzeni i przejeżdżanie przez wąskie przejścia oraz typowe otwory drzwiowe. Po rozłożeniu uzyskujemy imponujące parametry zarówno co do wysięgu (max 16 m), jak i udźwigu (max 2,5 t).

Mini żuraw może być stosowany zarówno na zewnątrz obiektów jak i wewnątrz. By zapewnić możliwość pracy w pomieszczeniach zamkniętych o ograniczonej wentylacji, zamontowano poza silnikiem spalinowym silnik elektryczny. Uzyskujemy dzięki temu możliwość cichej i bezpiecznej pracy bez konieczności odprowadzania spalin. Co istotne dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterowania silnikiem elektrycznym uzyskujemy możliwość pracy ze zwykłego gniazda 230 V.

Typowe zastosowania tych urządzeń to przede wszystkim budownictwo. Montaże elementów konstrukcji, urządzeń na dachach, elewacjach, montażu szalunków, maszyn i wielu, wielu innych. Po zamontowaniu uchwytu próżniowego uzyskujemy możliwość montażu okien i przeszkleń, których gabaryty, ciężar, wysokość czy inne warunki techniczne nie pozwalają na montaż tradycyjny.

Parametry techniczne:

Wymiary:

Tabela wysięgów: